Via Milia

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we jouw persoonsgegevens verwerken en gebruiken. Wij respecteren je privacy en behandelen de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig.

Identiteit
De officiële bedrijfsnaam is Via Milia, ingescheven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17095649.
Prezi University, Via Milia Academie, HEDWYG.NL en Nooit meer bullets zijn handelsnamen van Via Milia.
Deze privacyverklaring geldt daarmee voor alle genoemde handelsnamen.

Contactgegevens:
Via Milia
Postbus 204
5060AE Oisterwijk
info@viamilia.com

Persoonsgegevens die worden verwerkt en waarvoor
We gebruiken alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door jou zijn verstrekt en we gebruiken ze alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt in overstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Je geeft aan ons persoonsgegevens door als je:
 • je aanmeldt voor een nieuwsbrief
 • je inschrijft voor een (online) training
 • een product koopt
 • informatie aanvraagt
 • een contactaanvraag doet
 • je een klant bent en bedrijfsgegevens verstrekt in het kader van de opdracht
In onderstaand overzicht lees je welke gegevens wij verwerken en waarvoor.
 • Nieuwsbrief
  Je hebt je aangemeld voor onze nieuwsbrief, hier toestemming voor gegeven of je bent klant van Via Milia. We bewaren hiervoor je naam en e-mailadres. Met regelmatig versturen we nieuwsbrieven. Je kunt je elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief met de link (uitschrijven of unsubscribe) onderaan elke nieuwsbrief.
 • Inschrijven (online) training
  Wanneer je je inschrijft voor een van onze (online) trainingen verzamelen we hiervoor je naam- en adresgegevens, de adresgegevens voor de factuur, eventueel je geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. We hebben deze gegevens nodig om de factuur te kunnen maken en om contact met je te kunnen opnemen over de geboekte training.
 • Kopen product
  Wanneer je een product koopt bij ons verzamelen we hiervoor je naam- en adresgegevens, de adresgegevens voor de factuur, je e-mailadres en telefoonnummer. We hebben deze gegevens nodig om het product te kunnen verzenden, de factuur te kunnen maken en om eventueel contact met je te kunnen opnemen over het gekochte product.
 • Informatie- of contactaanvraag
  Wanneer je een informatie- of contactaanvraag bij ons doet, verzamelen we je naam, telefoonnummer en e-mailadres. Dit hebben we nodig om je vraag te kunnen beantwoorden (via e-mail) of om contact met je te kunnen opnemen (telefoon of e-mail).
 • Opdracht
  Van klanten waarvoor we een opdracht (advies, consultancy, uitvoerende opdracht, etc) uitvoeren verzamelen we enkel bedrijfsgegevens die nodig zijn om de opdracht uit te voeren. Deze gegevens worden door de klant vrijwllig aan ons verstrekt.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@viamilia,com. Via Milia zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren. Behalve als wij door een wetterlijke verplichting gebonden zijn aan het bewaren van jouw gegevens (bijvoorbeeld door de fiscale bewaarplicht), zullen wij uiteraard gehoor geven aan je verzoek

Beveiligen persoonsgegevens
Via Milia neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Via Milia maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Mochten bepaalde websites momenteel nog niet beveiligd zijn met een SSL Certificaat, dan zal dit op korte termijn wel het geval zijn.
Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Via Milia verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Via Milia op via info@viamilia.com.

Klachtrecht
Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevnes omgaan, dan helpen wij je graag. Mochten we er samen niet uitkomen dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Gegevens worden niet aan derden verstrekt
Via Milia zal jouw gegevens nooit aan derden verstrekken zonder jouw uitdrukkelijke toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2019.